Komunikaty

 

GMINA STARY DZIKÓW

strona główna

położenie

przewodnik

 

SZKOŁA

kronika

misja

wizja

samorząd

uczniowie

absolwenci

publikacje n-li

dokumenty

projekty edukacyjne

ćwiczenia relaksacyjne

podręczniki 2015/16

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

aktualności

sport

FILIA UŁAZÓW 

        Celem edukacji w naszej szkole jest umożliwienie naszym uczniom podwyższenia poziomu ich kompetencji, czyli wiedzy i umiejętności poprzez ułatwianie nauki i pomoc w procesie uczenia się, w atmosferze intelektualno-emocjonalnej stymulacji do niezależnego, krytycznego i twórczego myślenia.

- realizacja wymagań programowych dostosowanych do możliwości ucznia,

- jasna dla uczniów struktura lekcji,

- dostosowywanie metod nauczania do stylów uczenia się uczniów,

- zachęcanie uczniów do aktywności,

- stosowanie metod aktywizujących,

- wzajemne uczenie się od siebie,

- wynagradzanie niezależnego myślenia,

- okazywanie uczniom sympatii, 

- nacisk na rozumienie,

- nawyk udzielania informacji zwrotnych,

- rozwijanie mocnych stron uczniów,

- jasne kryteria oceny uczniów,

- entuzjazm nauczycieli i uczniów do pracy

UCZCIWOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ, DOTRZYMYWANIE ZOBOWIĄZAŃ, PRZYZNAWANIE INNYM PRAWA DO BŁĘDU, TOLERANCJA, OTWARTOŚĆ NA ODMIENNY NIŻ WŁASNY PUNKT WIDZENIA.